Security Awareness Programma

Inleiding:
Onze samenleving verandert voortdurend, ook onze opvattingen rond veiligheid. Het Nederlandse bedrijfsleven is dan ook voortdurend onderhevig aan bedreigingen van binnen- en buitenaf. Diefstal, fraude en bedrijfsspionage zijn slechts enkele voorbeelden.

Organisaties zijn dan ook steeds op zoek naar manieren om veiligheid te creëren. En hoewel de laatste jaren meer is ingezet op techniek en technologie leeft bij een heel aantal bedrijven het besef dat de mens een cruciale rol speelt om veiligheid te kunnen garanderen. De basis van veiligheid wordt immers gevormd door de mens zelf. Het is de mens die kiest om iets te doen of te laten.

In dit perspectief situeert zich het actiedomein en begrip “security awareness” of “beveiligingsbewustzijn”. Het is een bekend begrip, maar kent verschillende interpretatiemogelijkheden.

Security Awareness:
De laatste jaren is er door het bedrijfsleven veel geïnvesteerd in veiligheid en security. Van camera systemen tot geavanceerde toegangscontrole systemen. Middelen die ongenodigde individuen moet weren en de veiligheid van bedrijfsprocessen moet borgen.

Maar de inzet van geavanceerde beveiligingssystemen alleen is niet de oplossing. De “Human Factor” is bepalend voor de effectiviteit van deze middelen. Het juiste gebruik van middelen en toepassen van de afspraken binnen de onderneming zijn cruciaal, tezamen met het bewustzijn van de gevaren waaraan een onderneming bloot kan staan en de gevolgen die het kan hebben.

Security Awareness Programma:
Security Awareness is een proces wat binnen een onderneming en bij het personeel moet groeien. Om een onderneming en het personeel Security Aware te krijgen zijn diverse tools beschikbaar die ingezet kunnen worden. Deze tools zijn ondergebracht in het Security Awareness Programma.

Het Security Awareness Programma is een maatwerk gericht programma geënt op de organisatie, de ondernemingscultuur en incidenten die mogelijk hebben plaatsgevonden, alsmede de wettelijke- en brancheverplichtingen die een onderneming heeft.

Het programma is tot stand gekomen door gebruikmaking van kennis en ervaring van onszelf, alsmede een programma van het NCTV ( Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid) en enkele afdelingen van het Ministerie van Defensie.

Doel:
Het Security Awareness Programma heeft tot doel een ieder werkzaam in de organisatie bewust(er) te maken van de mogelijke schadelijke invloeden op de bedrijfsprocessen alsmede het verkrijgen van een gedragsverandering van het personeel, waardoor deze anders gaan kijken naar bepaalde situaties en “Onzekere Situaties” herkennen, zien en benaderen.

Inhoud:
Het Security Awareness Programma behelst de navolgende onderdelen;

• Initiële Audit:
Een korte krachtige penetratie test van de middelen en awareness binnen het bedrijf. De uitkomsten van de test vormen de basis en is richting bepalend voor het SAP.

• Security Awareness Training:
Een maatwerkgerichte interactieve training ten einde het verhogen van de Security Awareness. Tijdens deze trainingen staan interactie en handelen centraal en worden de uitkomsten van de Initiële Audit gepresenteerd welke een stimulerend effect heeft op de deelnemers en dient als praktijk casus.

• Flyeren:
Het gebruik van SA posters tijdens het programma creëert een stimulerend effect op het verkrijgen van de Security Awareness.

• Scenario trainingen
Interactie en handelen staan centraal tijdens het programma. Helaas is dit niet voor een ieder even gemakkelijk en vanzelfsprekend. Scenario trainingen zijn het ideale middel om de handelings-drempel te verlagen en handelings-methodieken aan te reiken.

• Voortgangsaudit
De inzet van de Voortgangsaudit geeft een beeld van de tussentijdse vorderingen en stelt ons in staat tijdig te anticiperen binnen het programma.

• Final Security Audit
Ten einde te bepalen of het Security Awareness programma zijn beoogde effect heeft en een organisatie Secure Aware is, dient er ter afsluiting een Security Audit plaats te vinden. Deze audit zal “SMART” worden opgelopen in samenspraak met het management.

• Management ondersteuning
Tijdens het gehele programma is het mogelijk management ondersteuning in te zetten. Deze ondersteuning is geënt op het adviseren van managers en direct leidinggevende hoe om te gaan met Security Awareness versus het personeel alsmede ondersteuning bij het opzetten en implementeren van procedures.

Kunnen wij iets voor u betekenen?

Wilt u meer weten over onze diensten en service en wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen? Laat het ons weten en neem contact met ons op.

Vraag het ons