FortX Stress and Trauma management

fortxStress & Trauma management

Uw medewerkers krijgen als hulpverlener in hun praktijk veel te maken met heftige emoties van slachtoffers, betrokkenen of van zichzelf. Vaak zonder het te weten hebben veel hulpverleners last van de gevolgen van wat zij hebben meegemaakt. Een recent Nederlands/Zweeds onderzoek toont aan dat 13 tot 15 procent van de ambulance medewerkers in Nederland symptomen heeft die voldoen aan de criteria voor PTSS; Post Traumatische Stress Syndroom. Bij Defensie is dat 20% (van uitgezonden militairen in een bepaald gebiedt en periode). Het beschermen van de individuele hulpverlener tegen de negatieve invloeden van stress getuigt van goed werkgeverschap. De training leert u het in een vroeg stadium kunnen herkennen van gedragsveranderingen door traumatische ervaringen en daardoor een snelle psychosociale interventie erger kan voorkomen. De training leert ook om weerbaarder te zijn in stresssituaties d.m.v. een eenvoudig toe te passen tool.

Doelgroep;
Managers & uitvoerders binnen het veiligheidsdomein.

Resultaat;
u bent zich bewust wat stress voor effecten kunnen hebben
u weet wat u kan doen in een stressvolle situatie om stress gerelateerde negatieve effecten te reduceren.
u kan de stress gerelateerde effecten benoemen en herkennen
Managers zijn bewust wat de effecten zijn van stress & trauma op hun medewerkers en hoe zij effectief hen kunnen faciliteren waardoor erger wordt voorkomen.

Inhoud;
Bewustzijn van effecten bij stress & trauma
Stressmanagement
Tool stressmanagement

Periode: 1 dagdeel (4 uur)
Grootte: 6 – 12 deelnemers

Kunnen wij iets voor u betekenen?

Wilt u meer weten over onze diensten en service en wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen? Laat het ons weten en neem contact met ons op.

Vraag het ons