FortX Risk Assessment

fortxFortX Risk Assessment

Om de meest optimale acties uit te voeren of adviezen te geven in een crisissituatie of bij het reduceren van risico’s, is een accurate analyse van levensbelang. FortX Risk Assessment leert u een eenvoudige methode om snel een reële inschatting te kunnen maken.

Doelgroep;
Managers, opleiders, leidinggevenden en uitvoerders binnen het veiligheidsdomein;
Statische beveiliging ( technisch en fysiek….)
Dynamische beveiliging ( persoonsbeveiliging, surveillance…)
Hulpverleners ( Brandweer, ambulance, politie, rode kruis,…)
Mensen werkzaam in hoge risico landen of (oorlogs-)gebieden

Resultaat;
U kan in een korte tijd een reële risico analyse maken
U kan relevante data rangschikken en prioriteren
U kan de veiligheid beter borgen en verantwoorden
U kan vanuit een breder perspectief denken en analyseren hoe de veiligheid geoptimaliseerd kan worden om schade of slachtoffers te voorkomen of te beperken.

Inhoud;
Bewustzijn denkpatronen en valkuilen (maatwerk per organisatie)
Data verzamelen
Analyse & Besluitvorming
FortX Risk Assessment
Table top oefening met scenario’s

Trainer;
De trainer is een ervaren internationaal beveiligingsmanager en bovendien opleidingskundige. Met zijn praktijkervaring in binnen en buitenland heeft hij een programma samengesteld uit zijn eigen waarnemingen en studies naar sleutelfunctionarissen en leidinggevenden binnen het veiligheidsdomein.

FortX Risk Assesment bestaat uit twee modules van 1 dagdeel ( 4 uren) waarin theorie, praktijk en “Tabletop” oefeningen afwisselend worden toegepast om de leerdoelen te verwezenlijken.

Duur: 2 dagdelen (8 uren)
Aantal deelnemers: 6 – 12 deelnemers

Kunnen wij iets voor u betekenen?

Wilt u meer weten over onze diensten en service en wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen? Laat het ons weten en neem contact met ons op.

Vraag het ons